Vårgårda Teaterförening

Bild på Kulturensom är en del av Riksteatern, arbetar helt ideellt. Vår uppgift är att arrangera teater- och musikprogram i kommunen för vårgårdabor och andra intresserade. Medlemmar i föreningen är personer som älskar teater, musik och kultur i allmänhet, och som tycker att det är viktigt med bra föreställningar i Vårgårda.

Vi samarbetar med Riksteatern och andra producenter av scenkonst.
Vi ordnar också bussresor till teatrar i Göteborg och andra orter där
det ges intressanta föreställningar.

Som medlem får man ett scenpass som berättigar till rabatt på de flesta teatrar i vårt land. Riksteatern tillhandahåller en stor del av vårt material för marknadsföring men även andra producenter bidrager. Medlemsregister och scenpass hanteras av Riksteatern centralt.

Föreningens styrelse träffas dels på sammanträden, dels vid de egna arrangemangen. Dessutom deltar man i utbudsdagar på olika orter i regionen där man bjuds på smakprov på föreställningar. Här byter man också tankar och erfarenheter med representanter från andra föreningar. Vi har som mål att varje verksamhetsår anordna 8-10 vuxenföreställningar. Varmt välkommen till våra evenemang!

› › Vår styrelse ––
Bli medlem › ›